شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

تحویل کلیه کالا ها درب فروشگاه می باشد و در صورت ارسال هزینه حمل بر عهده مشتری گرامی می باشد.